IGLO 5 Classic

IGLO 5 Classic

Moderna IGLO 5 Classic-fönster är en kombination av innovation, funktionalitet och revolutionerande energibesparande lösningar.


Tack vare unik design och modern teknik säkerställer våra fönster vardagskomfort och låga uppvärmningskostnader vintertid. Den grundläggande fördelen med IGLO 5 Classic-fönster ligger i den höga säkerhetsnivån som bidrar till säkerhet för dig och din familj.