Taktvätt

TAKTVÄTT

Taktvätt bör vara lika självklart som att städa och hålla rent inomhus. Tänk om du aldrig skulle tvätta din bil, hur skulle den se ut efter 15 år? Luftföroreningar tillsammans med bland annat alger och mossa på taket gör att taket slits mycket fortare. Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant. Trasiga takpannor leder ofta till skador på undertaket.

Att tvätta ditt tak är ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader.


Vi följer alltid Arbetsmiljöverkets regler för arbeten på höga höjder och använder alltid sele med säkerhetslina. Innan vi startar arbetet gör vi en genomgång för varje objekt. Ibland krävs det att man använder skylift eller ställning.