GLAS FASADER

GLASRÄCKEN

Glasfasder


”kallfasad” framför den gamla tegelfasaden med printglas.