MARIEHOLMSVÄGEN

MARIEHOLMSVÄGEN

Marieholmsvägen

 

 

4-lufts-parti med fasta glas. Spröjsen ligger inuti isolerglaset men kan även fås monterad på utsidan.